Aktualności

OKiAL realizować będzie I etap programu Dom Kultury+

Z przyjemnością informujemy, że nabór do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021 został rozstrzygnięty. Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku otrzymał dofinansowanie I etapu – 8 000 zł na stworzenie diagnozy, którą w II etapie zrealizujemy.

Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021. WYNIKI NABORU!

W wyniku procedury konkursowej wyłoniono 50 beneficjentów z grona samorządowych instytucji kultury, których projekty zostały ocenione najlepiej. W 2021 r. łączne wsparcie, które otrzymają od Narodowego Centrum Kultury w ramach tego programu, wyniesie 1,5 mln zł. W procesie naboru do NCK wpłynęły 232 wnioski.

Bardzo nas cieszy rosnące zainteresowanie programem Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021. Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom i gratulujemy beneficjentom – domom, centrom i ośrodkom kultury w całej Polsce.

Dodaj komentarz