Aktualności

Tworzymy diagnozę potrzeb kulturalnych

Diagnoza lokalna funkcjonowania kultury w Gminie Bisztynek została opracowana i przeprowadzona przez Joannę Suchomską, Mateusza Strzałkowskiego i Dominikę Urzędowską z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju. W  procesie realizacji diagnozy wspierali nas szczególnie: Paweł Wołoch – dyrektor OKiAl oraz Joanna Joanna Drozdowska  – animatorka kultury w OKiAL.  

Nieocenione było również zaangażowanie mieszkanek i mieszkańców, którzy wzięli udział w diagnozie poświęcając swój czas.

Nasze wnioski opieramy na podstawie wyników zebranych za pomocą:

  • badania ankietowego (sondażu) przeprowadzonego w formie internetowej i bezpośredniej, w którym wzięło udział:
    • 48 dorosłych mieszkańców gminy oraz 26 młodych mieszkańców gminy;
  • spotkań z mieszkańcami gminy:
  • w OKiAL, które odbyło się 10 czerwca 2021 r., wzięli w nim udział sołtysi, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich, lokalnych organizacji pozarządowych, mieszkańcy oraz pracownicy OKiAL (w spotkaniu uczestniczyło 14 osób),
  • w świetlicy środowiskowej w Sątopach-Samulewie, które odbyło się 10 czerwca 2021 r., wzięli w nim udział aktywni mieszkańcy sołectwa, działający między innymi w Ochotniczej Straży Pożarnej (w spotkaniu uczestniczyło 8 osób),
  • w szkole podstawowej w Bisztynku oraz Sątopach-Samulewie, które odbyły się 10 czerwca 2021 roku z uczniami i uczennicami klas 4-8, łącznie w spotkaniach uczestniczyło blisko 30 młodych mieszkańców gminy.

Dodaj komentarz