UTW

Prezes UTW – Pani Krystyna Kijewicz

Włączenie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego przez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej. Aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych. Upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej. Stwarzanie warunków do dobrego starzenia się.

W celu zapisów do Uniwersytetu Trzeciego Wieku zapraszamy do kontaktu :

Krystyna Kijewicz: email: krystynakijewicz@wp.pl

lub telefonicznie/osobiście w OKiAL

Sprawozdanie z kształcenia dorosłych i działalności Uniwersytety Trzeciego Wieku.

 1. 31.01.2019/20r. – Bal sylwestrowy UTW.
 2. 06.01.2020r. – Występ zespołu teatralnego uczestników UTW (konkurs jasełkowy).
 3. 09.01.2020r. – Gościnny występ UTW z jasełkami w Górowie Iławeckim. 
 4. 24.01.2020r. – Występ zespołu teatralnego UTW ze scenkami kabaretowymi w OKiAL.
 5. 06.02.2020r. – Organizacja balu karnawałowego przez OKiAL dla UTW, emerytów i rencistów.
 6. 09.03.2020r. – Dzień kobiet dla UTW 
 7. Spotkania i Wydarzenia zaplanowane, ale zawieszone na czas pandemii:
 • Biesiada z karaoke zorganizowana dla UTW z okazji 5-lecia.
 • Występy zespoły teatralnego z uczestnikami UTW w Reszlu i Górowie Iławeckim w marcu i kwietniu.
 • Spotkanie z Panią psycholog Agnieszką Górską.
 1. 22.03.2020r. – Konkurs online pt. „Piszę się pisze” dla UTW i seniorów gminy Bisztynek.
 2. 26.03.2020r. – Wspieranie akcji harcerskiej przez UTW w szyciu maseczek ochronnych (czas trwania około 1 miesiąc).
 3. 18.06.2020r.  Wznowienie zajęć teatralnych UTW
 4. (06.2020r.) w czerwcu wznowienie nauki języka angielskiego po około trzech miesiącach zakończony certyfikatem.
 5. (06.2020r.) w czerwcu wznowienie zajęć z aerobiku dla UTW
 6. 21.07.2020r. – Organizacja wycieczki po ziemi Elbląskiej dla słuchaczy UTW.
 7. 01.08.2020r. – słuchacze UTW przystępują do projektu „Zdrowe życie czysty zysk” 

w programie: 

 • spotkania z psychologiem
 • zajęcia teatralne 
 • zajęcia rękodzielnicze 
 • zajęcia sportowo-ruchowe
 • wolontariat
 • zajęcia wokalne
 • zajęcia plastyczne 
 1. 03.09.2020r. – Udział UTE w ogólnopolskim czytaniu „Balladyny”
 2. 24.09.2020r. – Wyjazd do Olsztyna na UWM wydział mikro-biologii (wykłady i spotkanie z wykładowcami)
 3. 26.09.2020r. – UTW aktywny udział w przebiegu i organizacji Cittaslow.
 4. (11/12.2020r.) – UTW emeryci i renciści biorą udział w akcji tworzenia choinki Bożonarodzeniowej