.

Łączy nas kultura

Ogłoszenie o wynikach naboru na partnera


Na ogłoszony, otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 6.5 Edukacja przez całe życie  o numerze: FEWM.06.05-IZ.00-001/23,  do wyznaczonego terminu składania ofert roku wpłynęła 1  oferta poprawna formalnie:
a.     Projekt Hub sp. z o.o.

Jako partner została wybrana oferta  Projekt Hub sp. z o.o. której oferta uzyskała 10 punktów